متن كامل برنامه ائتلاف اصلاح‌طلبان برای مجلس شورای اسلامی هشتم

215553.jpgبرنامه اصلاح طلبان برای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد.سند خلاصه این برنامه در جریان کنفرانس مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان از سوی حبیب الله بیطرف رئیس کمیته تدوین برنامه های ستاد تشریح شد.مشروح این برنامه به شرح زیر است:

اصل اول: تبیین اهداف
جبهه اصلاحات به عنوان یک جریان اصیل اسلامی و انقلابی و معتقد به آموزه های الهی و سیاسی امام خمینی(ره) و با متعهد دانستن خود به پاسداری از انقلاب اسلامی و مشارکت در توسعه و پیشرفت میهن اسلامی و با ضروری دانستن حرکت مستمر اصلاحی در دورن نظام جمهوری اسلامی، اهداف خود در مجلس هشتم را

به شرح زیر اعلام می نماید:
1- تشکیل مجلس مقتدر، موثر و کارآمد برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و آرمان های والای امام خمینی(ره) به منظور دستیابی به جایگاه واقعی مجلس در ساختار کلان و موقعیت شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران.
2- برقراری حاکمیت قانون و احتمام به اجرای تمامی اصول قانون اساسی، به ویژه اصول مرتبط با حق حاکمیت مردم و تحقق ظرفیت های نهفته در آن با استفاده از حق قانونگذاری و نظارتی مجلس.
3- فراهم کردن زمینه های لازم برای گسترش و نهادینه سازی آزادی های اجتماعی، سیاسی و تحقق مردم سالاری بر اساس اصول قانون اساسی.
4- بازگرداندن اعتدال در رفتارها و مناسبات داخلی، تعامل مثبت و سازنده با جامعه جهانی، کاربست سیاست تنش زدایی در عرصه بین المللی به منظور تامین منافع ملی و کاهش هزینه اداره کشور و بهره گیری حداکثری از امکانات و سرمایه های داخلی و خارجی.
5- بسترسازی حقوقی و نهادی برای تحقق سند چشم انداز توسعه بیست ساله به منظور دستیابی به جایگاه قدرت برتر منطقه در افق سال 1405 هجری شمسی.
6- گسترش عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و بهبود توزیع درآمد در جامعه بمنظور ارتقاء و بهبود زندگی اقشار کم درآمد.
7- ساماندهی راهبردها و تصویب برنامه پنجم توسعه کشور در قالبی متوازن و همسو در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به گونه ای که هر ایرانی بتواند فرصت مشارکت در توسعه کشور را به دست آورد.
8- فراهم کردن زمینه های قانونی برای گسترش محیط کسب و کار بمنظور تامین رشد اقتصادی مستمر و صیانت از حقوق مالکیت خصوصی.

فصل دوم: امور اجتماعی

راهبردها و جهت گیری های کلان اجتماعی:
1- تثبیت و نهادینه کردن جامعه مدنی از طریق حاکمیت قانون و رشد قانونگرایی، تقویت و گسترش نهادهای غیر دولتی، گسترش سطوح مشارکت و رقابت های اجتماعی، دفاع از حقوق شهروندی و تسهیل نظارت عمومی.
2- تأکید بر خردورزی و نقد مشفقانه، پرهیز از دامن زدن به هیجانات سیاسی و تبلیغاتی و نفی خشونت و افراطی گری.
3- شناسایی علل و عوامل معضلات اجتماعی، مقابله با ریشه های مفاسد و ناهنجاریهای اجتماعی، برنامه ریزی و تلاش برای حل معضلات بویژه تقویت امنیت اجتماعی و اهتمام برای ايجاد اشتغال.
4- توسعه آموزش های مهارتی در سطوح مختلف به منظور افزایش کارایی نیروی انسانی در راستای ارتقای توانایی های ملی.
5- ایجاد زمینه های قانونی و شفاف برای دسترسی برابر مردم به اطلاعات، امکانات و فرصت ها.
6- توجه ویژه به جوانان، دانشجویان و نخبگان و بهره گیری از انرژی و توانمندی آنها بر اساس برنامه ریزی های اجتماعی.
7- ارتقاء موقعیت زنان در جامعه و گسترش مشارکت آنها در مدیریت ها و فعالیتهای اجتماعی.
8- دفاع از حقوق اجتماعی قومیت ها و مذاهب در چارچوب قانونی اساسی و یکپارچگی حاکمیت ملی.
9- توجه به گروه های اجتماعی تأثیرگذار به ویژه فرهنگیان، کارمندان، کارگران و کشاورزان.

برنامه ها و اولویت ها در حوزه اجتماعی:
1- تصویب قوانین لازم جهت افزایش سرمایه های اجتماعی به ویژه مشارکت پذیری، اعتماد عمومی، وفاق ملی و قانون گرایی.
2- نظارت بر چگونگی اجرای قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با امور اجتماعی و ارزیابی عملکرد مدیریت کشور در این خصوص.
3- تصویب قوانین لازم برای اجرای برنامه جامع امور جوانان در راستای افزایش شادابی، نشاط و امید به آینده، توسعه مشارکت جوانان در امور اجتماعی و تسهیل دسترسی آنان به آموزش، اشتغال و ورود به عرصه مدیریتی کشور.
4- تصویب قوانین لازم جهت بهبود محیط کسب و کار بمنظور ساماندهی و گسترش اشتغال، توانمند سازی جویندگان کار با اولویت فارغ التحصیلان دانشگاهی و حمایت از خدمات و تولیدات واحدهای کوچک و خوداشتغال.
5- تصویب قوانین جهت ساماندهی نهادهای غیردولتی ورزشی بمنظور احیاء و توسعه ورزش کشور در ابعاد آموزشی ،همگانی، قهرمانی و حرفه ای.
6- بازبینی و تصویب قوانین لازم جهت مهار و کنترل اعتیاد با حمایت از شکل گیری جنبش همگانی مبارزه با اعتیاد و تأکید بر برنامه های پیشگیرانه.
7- تصویب قوانین لازم جهت تقویت نهادهای مدنی، ارتقای نقش شوراها و نحوه نظارت سازمان یافته مردم نسبت به عملکرد مسؤولان.
8- تصویب قانون جهت دفاع از حقوق اجتماعی اقوام ایرانی و پیروان ادیان رسمی کشور در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی.
9- بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان جهت توسعه نقش اجتماعی و استیفای کامل حقوق آنان و تحکیم بنیان خانواده.
10- تصویب قوانین مرتبط با حقوق اجتماعی جامعه با رویکرد پرهیز از خشونت و افراطی گری.
11- پیگیری و نظارت بر اجرای قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ارتقاء سلامت جامعه از طریق بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، توانمند سازی اقشار کم درآمد و آسیب پذیر با تقویت نهادهای اجتماعی، موسسات غیرانتفاعی و خیریه.
12- بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با حقوق اجتماعی و رفاهی اقشار تأثیرگذار به ویژه فرهنگیان، کارمندان، کارگران و کشاورزان.
13- بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با حفاظت از محیط زیست و برقراری الزامات قانونی جهت توسعه محیط زیست سالم و استاندارد برای نیل به زندگی امیدبخش و شاداب جامعه.
14- تصويب سازوكارهاي قانوني جهت تقویت نهادهای کارگری و سندیکایی، جهت حمایت از حقوق قانونی کارگران و تعامل سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت جهت بهبود کار و توسعه فعالیت و بهبود شرايط كار.

فصل سوم: امور اقتصادی

راهبردها و جهت گیری های کلان اقتصادی:
1- سامان دهی اقتصاد با هدف تأمین رشد اقتصادی و صيانت از حقوق اقتصادي مردم از طريق حذف رانت ها و بازكردن محيط كسب و كار.
2- ساماندهی قوانین و مقررات اقتصادی در راستای کارآمدی، نهادسازی و ایجاد ثبات لازم در آنها.
3- تضمین حقوق مالکیت خصوصی، تأمین امنیت قضایی و اقتصادی برای سرمایه گذاری و تولید، ایجاد شرایط و فضای رقابتی، سالم و عادلانه براي فعاليت.
4- تسریع در واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و اجرای سیاست خصوصی سازی با هدف کاهش مداخله دولت در اقتصاد.
5- تأمین منابع درآمدی جدید برای دولت جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، استفاده از درآمدهای نفتی در سقف محدود برای ساخت زیربناها و اجرای طرح های عمرانی، پس انداز مازاد درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی و بهره برداری از آن به صورت بازتولید ثروت بین نسلی.
6- هدفمند سازی یارانه های آشکار و پنهان با هدف تخصیص بهینه منابع عمومی، توزیع عادلانه درآمد، ارتقای زندگی و معیشت گروههای کم درآمد و رفع فقر شدید.
7- مبارزه هدفمند، برنامه ریزی شده و همه جانبه با فساد اقتصادی از طریق حذف رانت های اقتصادی، انحصارها و شرایط تبعیض آمیز در عرصه فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی،قاچاق، اقتصاد سیاه و غیررسمی.
8- رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت و استقلال بانک مرکزی با هدف افزایش کارایی اقتصادی ،مهارگرانی و تک رقمی کردن نرخ تورم، ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد کشور، کاهش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و جلب سرمایه گذاری خارجی.
9- کارآمد سازی بازارهای سرمایه و پول با اصلاح ساختارها و بهره گیری از فن آوری جدید ارتباطی واطلاعاتی ، تجارت الکترونیکی و رقابتی کردن نظام بانکی.
10- کارآمد کردن بازار کار به منظور پاسخگویی به نیاز اشتغال کشور با انجام اصلاحات لازم در قوانین.
11- برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری عوامل تولید در کشور و ارتقای عوامل و فن آوری های مؤثر.

برنامه ها و اولویت ها در حوزه اقتصادی :
1- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با حوزه اقتصاد و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور در این خصوص.
2- تصویب قانون برنامه پنجمین توسعه در انطباق با اسناد بالا دستی( سند چشم انداز توسعه 20 ساله و سیاست های کلی نظام) با استفاده از تجربیات موجود در اجرای برنامه های قبلی توسعه و بهره گیری از ظرفیت های علمی و کارشناسی کشور و با هدف گذار از نظام اقتصاد متکی بر" دولت- بازار" به " بازار- دولت".
3- اصلاح قانون تجارت در جهت انطباق بستر حقوقی فضای کسب و کار کشور با تحولات جدید در عرصه ملی و بین المللی با هدف تامین ظرفيت های حقوقی برای اصلاحات ساختاری شرکت ها و موسسات مانند ادغام ها، توسعه قلمرو و بهره گیری از مدیریت حرفه ای به جای مدیریت مالکیتی.
4- اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جهت تعلق کامل این نهاد به بخش خصوصی و ترسیم چگونگی ایفای نقش در نظام تصمیم گیری و فعالیت های اقتصادی.
5- تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده.
6- بازبینی و تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تصویب قانون جلوگیری از انحصار و تشکیل تراست.
7- بازنگری در نظام بودجه ریزی با هدف عملیاتی کردن منابع تخصیصی و افزایش کارآیی، شفاف سازی، ساده سازی و نظارت پذیری.
8- نظارت بر اجرای قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به منظور هدفمند کردن یارانه های آشکار و پنهان در بودجه عمومی، ساماندهي حمايت هاي اجتماعي و كاهش فقر در جامعه.
9- تصویب قانون بیمه تجاری به منظور روان سازی تجارت با کشورها و ترانزیت کالا از مسیر ایران.
10- تصویب قوانین لازم جهت مبارزه جدی با فساد اقتصادی به ویژه در نظام بانکی و قراردادهای ملی، تصویب قوانین بازدارنده برای جلوگیری از تشکیل باندهای قدرت- ثروت.

فصل چهارم: امور علمی و فرهنگی

راهبردها و جهت گیری های کلان علمی و فرهنگی:
1- گسترش و تعمیق فرهنگ و فضایل دینی و خلاقی در جامعه و کاهش ناهنجاری های فرهنگی و پرهیز ار خرافه گرایی.
2- توسعه علمی و ارتقای منزلت دانش و پژوهش در نظام اجرایی کشور و حفظ حریم و شئون اصحاب علم و نظر.
3- تقویت و گسترش خط و زبان فارسی به عنوان یکی از مؤلفه های وحدت ملی و حمایت از زبان ها و فرهنگی های قومی و محلی در اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی.
4- گسترش فرهنگ و هنر اصیل ایرانی- اسلامی و توسعه مبادلات فرهنگی با جامعه جهانی با حفظ هویت ملی- اسلامی.
5- حمایت از آزادی اندیشه، تکثر فرهنگی، بسط میدان رقابت و تضارب آرا از طریق گسترش رسانه های حقیقی و مجازی برای توسعه جنبش بیداری و آگاهی ملی.
6- تحول در نظام آموزشی کشور با تکیه برنوآوری، استفاده از دستاوردهای جهانی و کاربردی کردن آموزش بر اساس نیازهای ملی.
7- بهره گیری از مزیت های رقابتی کشور در قلمرو اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف فزاینده علمی و فناوری با جهان و ترغیب حضور و فعالیت هر چه بیشتر بخش خصوصی در تولید، عرضه و صدور فناوری اطلاعات و نرم افزارهای مختلف علمی ،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
8- حمایت از سازوکارهای جدید و تأثیرگذار در عرصه فرهنگی از طریق کمک به شکل گیری و گسترش وسايل ارتباط جمعي جهت بسط آموزش عمومی، فرهنگ سازی ملی و گسترش آگاهی های علمی و فرهنگی جامعه.
9- ایجاد پیوستگی میان چرخه آموزش، پژوهش، فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت ملی.
10- ساماندهی دستگاه ها، سازمان ها و موسسات فرهنگی کشور، برقراری سازوکارهای حمایتی، هدایتی ونظارتی برای آنها، تنظیم حمایت های مالی دولت در چارچوب اثربخشی و ارزیابی عملکرد آنها با رعایت اصل پرهیز از دولتی کردن و حفظ استقلال نهادهای دینی و فرهنگی.

برنامه ها و اولویت ها در حوزه علمی و فرهنگی:
1- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه پنجساله چهارم توسعه کشور در حوزه علوم، فناوری و امور فرهنگی و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با امور علمی و فرهنگی کشور و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور در این خصوص.
2- بازبینی و تصویب قوانین لازم برای ارتقای سطح منزلت و کرامت انسانی و فراهم شدن زمینه های لازم برای بسط فرهنگی قرآنی، آموزه های اصیل دینی و گسترش اخلاق و معنویت در جامعه.
3- فراهم کردن ساز و کارهای حقوقی و قانونی برای پشتیبانی از پیشرفت های علمی- فنی و گسترش تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی درمراکز آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور.
4- تصویب قوانین لازم برای گسترش فرهنگ و هنر اصیل ایرانی- اسلامی و حمایت از هنرمندان، آثار هنری و توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در کلیه مراکز بخش، شهرستان و استان در سراسر کشور.
5- بازبینی و تصویب قوانین مرتبط با رسانه های عمومی به ویژه مطبوعات و پایگاه های اطلاع رسانی و حمایت از شکل گیری و گسترش وسایل ارتباط جمعی خصوصی.
6- بازبینی و تصویب قوانین لازم برای ارتقای بهره وری و بازدهی دستگاه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی متناسب با اهداف توسعه علمی، فناوری و فرهنگی کشور و حمایت از افزایش سرمایه گذاری در این بخش ها به ویژه تقویت سرمایه گذاریهای غیردولتی.
7- تصویب قوانین موردنیاز و مشوق برای رشد خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی در جامعه به ویژه براي نسل جوان .
8- تصویب قوانین لازم برای صیانت و بهره برداری از دستاوردها و تجارب علمی و مدیریتی کشور در سطوح مختلف و حمایت موثر از فرهنگسازی و ارزش گذاری به دانشمندان، علما، خدمتگذاران به جامعه و کشور؛ نخبگان علمی و فرهنگی، کارآفرینان و صنعتگران نمونه ، افتخارآفرینان ایرانی در عرصه های مختلف در سطح ملی و بین المللی.
9- تصویب قوانین لازم برای افزایش اختیارات مدارس و امکان اداره آنها زیرنظر هیئت امناء با هدف افزایش کیفیت آموزشی و استفاده بهینه از منابع و امکانات تخصیص یافته.
10- تصویب ساز و کارهای قانونی برای عضويت نمایندگان منتخب معلمان در کلیه شوراهای آموزش و پرورش و تصویب قانون تاسیس سازمان نظام معلمی ايران.
11- بازبینی و تصویب قانون جهت ایجاد سازو کارهای مشاركت دانشجویان و اساتید در اداره امور موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی.
12- تصویب قانون برای گسترش فعالیت بخش خصوصی و تعاونی در تولید، عرضه و صدور قناوری اطلاعات و نرم افزارهای مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
13- بازنگری و بهبود در قوانین مرتبط با نظامات استخدامی، اداری، حقوق و دستمزد و بازنشستگی فرهنگیان، دانشگاهیان و نخبگان علمی، هنری و فرهنگی کشور با رعایت اصل بهره مندی حداکثری از تجارب و اندوخته های اصحاب علم، هنر و اندیشه.
14- بازبینی و تصویب قوانین مرتبط با نحوه تأسیس و فعالیت تشکل ها، موسسات و نهادهای علمی، فرهنگی و حرفه ای غیردولتی.

فصل پنجم: امور سیاسی و روابط خارجی

راهبردها و جهت گیری های کلان در امور سیاسی و روابط خارجی:
1- ارایه چهره منطقی و رحمانی از اسلام و نفی خشونت و تروریزم و مقابله با سوء استفاده از ادیان الهی در مناسبات داخلی و خارجی.
2- حمایت از آزادی های فردی و گروهی در عرصه سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و رعايت اصل نهم قانون اساسي در تفكيك ناپذير بودن آزادي،‌استقلال،‌وحدت و تماميت ارضي كشور در جمهوري اسلامي ايران.
3- فراهم آوردن زمینه های مناسب مشارکت بخش های مختلف جامعه( زنان، جوانان، دانشجویان و...) در عرصه های گوناگون سیاسی.
4- حمایت از گسترش و تثبیت فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی در جهت تقویت مردم سالاری، همبستگی و وفاق ملی و حمایت از توسعه نهادهای مدنی.
5- احیاء رویکرد تنش زدایی و اعتماد سازی در روابط خارجی و پرهیز از سیاست های جنجال آفرین و کسب مجدد وجاهت بین المللی و مقابله با انزوای سیاسی ایران.
6- بهره برداری از موقعیت ممتاز کشور در منطقه و جهان و ایجاد مناسبات جدید در سطوح منطقه ای و بین المللی.
7- حمایت از حل مشکلات مزمن در حوزه ارتباطات خارجی به ویژه روابط با همسایگان( سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)
8- تسهیل مبادلات خارجی و افزایش سهم ایران در بازهای جهانی کالا، خدمات، نیروی کار، سرمایه، علوم و فناوری.
9- تلاش یرای رفع تحریم های سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری برقرار شده بر علیه ایران.
10- حرکت در جهت تشکیل قطبهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی به منظور مقابله با ایجاد جهان تک قطبی.

برنامه ها و اولویت های در حوزه امور سیاسی و روابط خارجی:
1- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه چهارم توسعه کشور در حوزه سیاسی و روابط بین الملل و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با این حوزه و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور در این خصوص.
2- بازبینی و تصویب قوانین مرتبط با حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان و حمایت از فعالیت های قانونی آنها.
3- تصویب قوانین لازم جهت توسعه مشارکت سیاسی جامعه در قالب احزاب و تشکل هاي سياسي، نهادینه کردن حضور آنها در فرایند تصمیم سازی و انجام فعالیت ها.
4- بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با انتخابات و تعیین جایگاه شایسته برای احزاب قانونی در راستای برگزاری انتخابات حزبی در کشور.
5- تصویب قوانین لازم جهت انسجام، سازگاری و هماهنگی در همه فعالیت های مرتبط با روابط خارجی.
6- بازبینی و تصویب قوانین لازم جهت تسهیل در مبادلات خارجی و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی کالا، خدمات، نیروی کار، سرمایه ،علوم و فناوری.
7- تصویب قوانین لازم جهت تداوم و تعمیم راهبرد تنش زدایی و اعتماد سازی در روابط خارجی.
8- بهره گیری از دستاوردهای ملی و تجارب جهانی در ترجیح منافع ملی و رعایت مصالح ملی در روابط خارجی و ملحوظ نمود سازکارهای اجرایی آن در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
9 - تصویب سازکارهای قانونی جهت عدم تأثیرگذاری رقابتهای سیاسی و حزبی داخلی در راهبردها و سیاستهای کلان جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی.

فصل ششم: امور امنیتی، دفاعی و قضایی

راهبردها و جهت گیری های کلان امنیتی، دفاعی و قضایی:
1- رفع تهدیدهای امنیتی در عرصه ملی و کاهش و تعدیل تهدیدات منطقه ای و جهانی از طریق تقویت اقتدار و مقبولیت جمهوری اسلامی.
2- افزایش و سامان دهی توان بازدارندگی دفاعی کشور با توجه به شرایط ویژه جغرافیایی.
3- گسترش همکاری امنیتی و دفاعی فراملی در جهت ارتقای امنیت ملی و منطقه ای و افزایش توان دفاعی کشور.
4- ارتقای امنیت اجتماعی از طریق تقویت مشارکت عمومی و مقابله با ریشه های پیدایش و گسترش جرایم و نابسامانی های امنیتی و اجتماعی.
5- استقرار و تقویت امنیت و ثبات در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی جهت توسعه فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی.
6- ارتقای توان حقوقی نظام قضایی کشور به ویژه از جنبه بین المللی به منظور حضور فعال و موثر در محاکم بین المللی و حفظ و صیانت از حقوق و منافع ملی و دفاع از حقوق ایرانیان در سراسر جهان.
7- روزآمد کردن قوانین و مقررات کیفری و حقوقی به تناسب نیازهای ملی و بین المللی و فراهم سازی زمینه های لازم جهت تحقق توسعه قضایی.
8- توسعه صنایع دفاعی کشور با درک ضرورت ها، اولویت ها، حذف فعالیتهای موازی و غیرضروری، بهره برداری از ظرفیت های بلا استفاده و سرمایه های غیرمولد و کارآمد کردن صنایع دفاعی.
9- حمایت از توسعه پژوهش های استراتژیک در عرصه های امنیتی، دفاعی و قضایی در راستای تقویت بنیان های حاکمیت ملی و بهره گیری بیشتر از ظرفیت های غیردولتی.
10- حمایت از توسعه و نوسازی مولفه های اقتدار ملی و تجهیز نیروهای امنیتی، دفاعی و قضایی کشور به امکانات هوشمند و مدرن.

برنامه ها و اولویت ها در حوزه امورامنیتی ، دفاعی و قضایی:
1- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه چهارم توسعه در حوزه های امنیتی، دفاعی و قضایی و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با این حوزه ها و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور در این خصوص.
2- بازبینی و تصویب قوانین لازم جهت بهره گیری نیروهای امنیتی، دفاعی و قضایی از فناوریهای جدید و پیشرفته و ارتقاء برنامه های آموزشي آنها.
3- تصویب قوانین لازم جهت توسعه پژوهش های راهبردی و کاربردی در عرصه امور امنیتی، دفاعی و قضایی و بهره گیری از ظرفیت های ملی و به ویژه قابلیت های بخش غیردولتی.
4- برقراری ساز و کارهای قانونی جهت الزام نیروهای امنیتی، دفاعی و قضایی به افزایش توان در انجام فعالیت ها و عملیات پیشگیرانه و مقابله هوشمندانه در جلوگیری از تهدیدات امنیتی و جرائم اجتماعی.
5- تصویب قوانین لازم جهت شفاف سازی ،کارآمدی و مسئولیت پذیری نهادهای امنیتی، دفاعی و قضایی کشور در راستای منافع ملی و رعایت حقوق اجتماعی مردم.
6- بازبینی و اصلاح قوانین مدنی، کیفری و آیین دادرسی.
7- اصلاح قانون تشکیل داده گاه های عمومی و انقلاب
8- بازبینی و تصویب قوانین حمایت از حریم خصوصی، مجازات اسلامی، صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان، تعریف جرم سیاسی، جرایم رایانه ای، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.

فصل هفتم: امور اداری و مدیریتی

راهبردها و جهت گیری های کلان اداری و مدیریتی:
1- برقراری نظام اداری کارآمد، خدمتگذار و پاسخگو از طریق تحقق اصل شایستگی در نظام اداری، ایجاد محیط مناسب برای رشد کرامت انسانی، فضایل اخلاقی، سلامت، شفافیت و نظارت پذیری دستگاه ها و دولت.
2- تنظیم و برپایی روابط شایسته بین قوای جمهوری اسلامی و همچنین روابط مجلس شورای اسلامی با سایر ارکان نظام به صورت قانونمند و نهادینه شده.
3- کاهش مسئولیت های تصدی دولت( واگذاری وظایف و تصدی ها به شوراها، نهادهای مدنی و بخش غیردولتی) و تقویت حضور موثر دولت در قلمروهای حاکمیتی.
4- ساماندهی و توسعه منابع انسانی، تقویت و رشد مدیران و برقراری سیستم های انضباطی كارآمد.
5- ارتقای کمی و کیفی حضور زنان در سطوح مختلف مدیریت به تناسب شایستگی ها.
6- بالا بردن بهره وری نظام اداری و تقویت مشارکت مردم جهت برپایی یک نظام توسعه گرا و کارآمد.
7- ارتقای بهره مندی از فناوری اطلاعات در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری ها در کشور و افزایش سرعت و کیفیت خدمات و عملیات اداری.
8- توسعه نظارت مجلس در راستای شفافیت در تصمیمات اجرایی و مقابله با مفاسد اداری و هرگونه سوء استفاده شخصی، جناحی و سیاسی از منابع، امتیازها و امکانات دولتی.
9- تجهیز مدیران کشور به دانش ها و مهارت های کاربردی در راستای بهبود عملکرد و افزایش بهره وری و رعایت استانداردهای ملی.
10- حمایت از سرمایه های انسانی جامعه و فراهم نمودن ساز و کارهای لازم برای بهره گیری از تجارب و تخصص مدیران در بخشهای مختلف دولتی ،عمومی، تعاونی و خصوصی.

برنامه ها و اولویت ها در حوزه امور اداری و مدیریتی:
1- نظارت بر چگونگی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه امور اداری و مدیریتی و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با این حوزه و ارزیابي عملکرد مدیریت اجرایی در این خصوص.
2- بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با تحول اداری و برپایی نظام اداری کارآمد.
3- تصویب قوانین جهت بازگشت دولت به وظایف اصلی خود در زمینه های امنیتی، اقتصاد کلان، آموزش، سلامت، زمینه سازی برای تأمین مسکن و زیربناها.
4- تصویب قوانین لازم جهت تمرکز زدایی و واگذاری مسئولیتها به سطوح استانی، منطقه اي،‌شوراها و بخشهاي خصوصي و تعاوني.
5- تصویب قانون جهت تقویت سرمایه های اجتماعی و تعیین راهکارهای توسعه و ارتقای كيفيت اموراداري و مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی ایران.
6- تصویب قانون جهت مقابله با فریب کاری و تعیین مجازات، برای مسئولان و مقاماتی که با ارایه آمار و مطالب دروغ قصد فریب مردم و جامعه را دارند.
7- تصویب قوانین لازم جهت جداسازی حوزه مسائل اداری و اجرایی کشور از حوزه مسائل و چالشهای رقابت آمیز سیاسی، اجتماعی و محلی با تفکیک عرصه های دولتی و مدنی از یکدیگر.
8- تصویب قوانین جهت حمایت از منابع انسانی کشور بویژه مدیران در بخشهای مختلف دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی و فراهم کردن سازو کارهای قانونی جهت بهره گیری از تخصص و تجربه آنان.

به امید پیروزی

/ 3 نظر / 30 بازدید
اراك خبر

آخرین اخبار و خبرهای ویژه و اختصاصی در مورد ثبت نام کاندیداها در اراک خبر.اختصاصی اراک خبر: علی نظری برای نمایندگی اراک ثبت نام کرد. آقای دکتر رحمان کارگشا ثبت نام نمود آقای علی حسنی از مالزی ثبت نام کرده است. اختصاصی اراک خبر:آقای دکتر علیمحمد نظری هم ثبت نام کرد. در مصاحبه اختصاصی با اراک خبر آقای دکتر نظری گفت.... كاركرد سازمان‌هاي مردم‌نهاد در انتخابات تلاش براي حضور حداكثري است چشم همه روشن :عاروس اراکیها هم ثبت نام کرده است. ترور بوتو و آينده پاکستان به قلم خانم دکتر جمیله کدیور نامزد نمایندگی تهران اختصاصی اراک خبر :آقای مرتضی سورانه هم ثبت نام کرده اند. دو تن از کاندیداهای شاخص نیز قرار بوده ثبت نام کنند. قای اسدالله امینی ثبت نام کردند. از راستی های اراک هم چند نفر شاخص ثبت نام کردند. معرفی اولیه کاندیداها توسط اراک خبر و... در اراک خبر

اراك خبر

آخرین اخبار و خبرهای ویژه و اختصاصی در مورد ثبت نام کاندیداها در اراک خبر.اختصاصی اراک خبر: علی نظری برای نمایندگی اراک ثبت نام کرد. آقای دکتر رحمان کارگشا ثبت نام نمود آقای علی حسنی از مالزی ثبت نام کرده است. اختصاصی اراک خبر:آقای دکتر علیمحمد نظری هم ثبت نام کرد. در مصاحبه اختصاصی با اراک خبر آقای دکتر نظری گفت.... كاركرد سازمان‌هاي مردم‌نهاد در انتخابات تلاش براي حضور حداكثري است چشم همه روشن :عاروس اراکیها هم ثبت نام کرده است. ترور بوتو و آينده پاکستان به قلم خانم دکتر جمیله کدیور نامزد نمایندگی تهران اختصاصی اراک خبر :آقای مرتضی سورانه هم ثبت نام کرده اند. دو تن از کاندیداهای شاخص نیز قرار بوده ثبت نام کنند. قای اسدالله امینی ثبت نام کردند. از راستی های اراک هم چند نفر شاخص ثبت نام کردند. معرفی اولیه کاندیداها توسط اراک خبر و... در اراک خبر